Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument określa zasady polityki prywatności zastosowane na stronie internetowej www.tabell.eu używanej przez Michała Balak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MB Michał Balak, NIP: 5512642394, REGON: 384835684; adres poczty elektronicznej: kontakt@tabell.eu, tel.: +48 571 917 108.. w dalszej części zwanego dalej Administratorem

POWIERZONE DANE OSOBOWE SĄ WYKORZYSTYWANE W CELU:

Zbierane przez Administratora dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji umowy z klientami.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia klienta.

Dane osobowe udostępnienia się dostawcom usług, z których korzysta Administrator w celu realizacji zamówienia klienta wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Zgodę na informowanie o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez MB Michał Balak może być cofnięta w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każda osobie, która udostępniła swoje dane osobowe może żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz do ich przenoszenia. 

Każda osoba udostępniająca dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

OKRES PRZEZ JAKI PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE KLIENTÓW:

Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda klienta wówczas dane osobowe przetwarzane są tak długo aż zgoda ta nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec niego.

W sytuacji przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie dla realizacji umowy, dane te są przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator lubi jakie mogą być podnoszone wobec niego.

GROMADZENIE INFORMACJI.

Informacje nie są zbierane w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies oraz informacji w formie anonimowych statystyk odwiedzin. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Michała Balak prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MB Michał Balak, NIP: 5512642394, REGON: 384835684; adres poczty elektronicznej: kontakt@tabell.eu, tel.: +48 571 917 108,

Niektóre parametry techniczne wszystkich odwiedzin na naszej stronie są rejestrowane w specjalnych plikach (tzw. logach). Dane, które są rejestrowane to data odwiedzin, publiczny numer IP odwiedzającego komputera, informacje o błędach połączenia, informacje o przeglądarce użytkownika. Wskazane dane wykorzystujemy wyłącznie do monitorowania pracy strony internetowej i identyfikowania ewentualnych problemów lub działań niedozwolonych, a także w celu przeciwdziałania im.

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES (TZW. CIASTECZKA)

Strona www.tabell.eu, korzysta z technologii cookies, czyli z plików tekstowych wysyłanych do komputera odwiedzającego, które nie stanowią żadnego zagrożenia dla komputera i jego danych.

Pliki cookies stosowane na naszej stronie służą do: umożliwienia korzystania użytkownikowi z e-sklepu, przechowania informacji o zgodzie na ich przechowywanie, do zbierania statystyk odwiedzin witryny za pomocą usługi Google Analytics orak Piwik.pro,

Użytkownik może w każdej chwili usunąć lub zablokować pliki cookies, co może jednocześnie spowodować blokadę niektóre funkcjonalności strony. Konfiguracja ustawień blokowania ciasteczek zależna jest od wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki.

W przypadku zmiany naszej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w powyższej treści.